Apostolat Maryjny w Krupskim Młynie

Wspólnota Apostolatu Maryjnego w naszej parafii powstała w 2000 roku. Założenia tej grupy dokonali ks. Zdzisław Śliż (opiekun diecezjalny) i moderatorka diecezjalna Wiesława Bromer, którzy w 2003 roku uroczyście przyjęli do Apostolatu 23 członków naszej parafii. Kolejni przewodniczący grupy to: Teresa Poloczek, Wanda Lepczyńska, Ludwika Gawron. Opiekunem duchowym jest ks. prałat Stefan Jezusek, który jest obecny na comiesięcznych spotkaniach. Wspomaga nas Słowem Bożym, życzliwością, modlitwą, przekazuje aktualne wiadomości z życia Kościoła w diecezji i na świecie.

 

Nasza grupa Apostolatu Maryjnego liczy aktualnie 20 osób, które starają się żyć według Statutu Stowarzyszenia AM, szerząc kult Niepokalanej swoją postawą, modlitwą, czynem, poprzez rozpowszechnianie Cudownego Medalika, który jest zewnętrznym znakiem poświęcenia się Niepokalanej, pełnego zawierzenia Jej.