Rowerowa pielgrzymka na Górę Świętej Anny

13 maja odbyła się po raz 12 pielgrzymka rowerzystów na Górę Świętej Anny. Naszą parafię reprezentowała grupa 17 rowerzystów.