XXI Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę

Tegoroczna XXI Parafialna Pielgrzymka z Krupskiego Młyna na Jasną Górę wypadła w szczególnym czasie. Podobnie jak rok ubiegły, tak i bieżący 2017 obfituje w jubileusze:

  1. W skali światowej obchodzimy 100 rocznicę Objawień NMP w Fatimie
  2. W Polsce świętujemy: - 300 rocznicę pierwszej koronacji Wizerunku Jasnogórskiej Madonny koronami papieskimi (była to pierwsza koronacja poza Rzymem) - 140 rocznicę objawień MB w Gietrzwałdzie - 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej
  3. W naszej parafii przypada 30 – lecie konsekracji kościoła.

Dzień pielgrzymki okazał się wyjątkowo ciepły i słoneczny. Równie gorące były też serca pielgrzymów, którzy śpiewem i modlitwą wypełnili czas podróży na Jasną Górę a następnie gorliwie uczestniczyli w nabożeństwach . Wcześniej wielu skorzystało z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

PlakietkaO 17.30 w Kaplicy Jasnogórskiej przywitał nas jeden z Ojców Paulinów –Stróżów Jasnej Góry, który koncelebrował mszę św. razem z naszymi kapłanami: ks. proboszczem Stefanem Jezuskiem i ks. wikarym Sebastianem Binkowskim z Krupskiego Młyna oraz ks. Proboszczem Parafii Koty i dziekanem naszego dekanatu Marcinem Kwoczałą. W tej mszy św. uczestniczyły również dzieci pierwszokomunijne parafii Koty w swoich odświętnych strojach. Miesiąc maj jest na Jasnej Górze „białym miesiącem” z uwagi na to, że codziennie przybywają z całej Polski do swojej Matki i Królowej grupy dzieci w białych strojach. Wiele takich grup można było zobaczyć również w piątek 19 maja. W tym samym dniu przybyły na Jasnogórskie Wzgórze m.in. bardzo liczne pielgrzymki Odnowy w Duchu Świętym oraz harcerzy z ZHP. Podczas Apelu Jasnogórskiego Kaplica oraz dziedziniec przed nią wypełnione były po brzegi czcicielami Matki Najświętszej.

Po Apelu pełni radości wróciliśmy do domu.