Zapiski z naszych dziejów

(wybrał – ks. S Jezusek) – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

Przed 30 laty - 1980

20 stycznia
Siostry ze Świdra k. Warszawy po Mszy o 17.00 opowiadały o swoim zgromadzeniu. (Ugościli je Zemelowie). 

6 luty
W rekolekcjach dla maturzystów na G. Św. Anny (3-6.02) uczestniczyli: Maria Wanek, Renata Weber, Irena Pietruszkiewicz, Grażyna Krok, Bogusława Daniel. 

18 luty
Wczoraj i dzisiaj adoracja NS w lutym śpiewamy Ojcze Nasz po łacinie. W niedziele o 11.00 dodatkowa katecheza dla młodzieży. Zebrania dzieci Maryi - w sobotę wieczór, ministrantów - w piątek wieczór.

19 marzec
Zgoda władz na budowę kościoła. Pierwszą wiadomość o zgodzie władz wojewódzkich w Katowicach na utworzenie parafii i budowę kościoła w Krupskim Młynie przekazał ks. S. Jezuskowi ks. Ernest Noziński z Dziewkowic. 

Starania o kościół dla Krupskiego Młyna podejmował ks proboszcz Hubert Szdzuy. Władze uzasadniały odmowę potrzebą respektowania strefy ochronnej wokół zakładu Nitron. 

20 kwietnia
Trwają poszukiwania architekta. Rozmawiałem z p. D. z Tarnowskich Gór. Wystąpiono o przygotowanie odpowiednich mapek. Pomaga p. Lucjan Niedźwiedź. 

22 kwietnia
Zestawiamy elementy programu użytkowego inwestycji kościelnej; kościół dla ok. 850 ludzi?, 3 salki, działka koło kina?
Ze strony Nitronu sugestie lokalizacji w lesie między Kr. M. a Ziętkiem (piaskownia), lub k. leśnictwa p. Radziocha (przy moście betonowym) 

27 kwietnia
I odpust w nowym mieszkaniu księdza. Sumę odprawił ks. Radca Paweł Kocur, dziekan dek. Dobrodzień. Asystowali 2 klerycy ze zgromadzenia św. Rodziny. Uczestniczyli ks. Gawelczyk i ks. Globisch. Piękna pogoda. Msza św. na zewnątrz kościoła. Bardzo dużo ludzi.
Od uzyskania zgody na budowę kościoła odprawia się co środę (za radą ks. Nozińskiego) nabożeństwo do św. Józefa o błogosławieństwo w budowie. 

11 maja
I Komunia św. Do Komunii św. przystąpiło po raz pierwszy 43 dzieci. Pamiątkową wspólną fotografię dzieci z księdzem wykonano przed wejściem do kościoła. 

13 maja
Bierzmowanie i wizytacja - Biskup Wacław Wycisk. Przed kościołem powitał ks. Biskupa Mariusz Krajewski z kl. 8. Mszę św. odprawił. Ks. Noziński. Egzamin z wiadomości religijnych wypadł zadowalająco. Tłok w kościele. Biskup zdecydował bierzmować na zewnątrz. Sakrament Ducha św. przyjęło 115 osób. Po Bierzmowaniu, przy stole, Biskup podjął rozmowę na temat granic przyszłej parafii Krupski Młyn. 

16 maja
Wniebowstąpienie. Dwie Msze po południu: 16 i 18.00 

24 maja
NMP Wspomożycielki. W gminie potwierdzono zgodę województwa na ustanowienie parafii. Uzyskałem wiadomość, że wyznacza się pod budowę skarpę, za kinem. W sprawie lokalizacji złożyłem wizytę, wraz z naczelnikiem gminy, dyrektorowi Nitronu p. Kurnatowskiemu. 

1 czerwca
Na sumie wystąpił chór z parafii oo kamilianów z Tarnowskich Gór 

20 czerwca
Ks. Noziński wręczył mi dokument Biskupa erygujący parafię w Krupskim Młynie. Kopię zawiozłem ks. Gawelczykowi. 

22 czerwca
Ogłosiłem dekret o ustanowieniu parafii.
Zachowało się nagranie na taśmie magnetofonowej dotyczące tego wydarzenia.
Komentarz skierowany do wiernych w Kotach przez ks. H. Gawelczyka.

29 czerwca
Uroczystość Piotra i Pawła. Wchodzi w życie dekret erygujący parafię

Na Górze św. Anny główne uroczystości 500 lecia sanktuarium ( z Kr. Młyna biorą udział mężczyźni, w tym grupa rowerzystów).

Przed 20 laty - 1990

20 styczeń
Przed kolędą rodziny otrzymały ankietę dotyczącą spraw charytatywnych. Odpowiedzi pisemne wręczyło 235 rodzin.

4 marzec
Wznowiono wydawanie „Głosu św. Franciszka”.

10 marzec

Odprawiamy nowennę do św. Józefa.

11 marzec
Kolekta na kościół w Błotnicy Strzeleckiej ( spalił się przed zakończeniem budowy).

15 marzec
Ks. Gawelczyk wygłosił kazanie i poświęcił obraz św. Franciszka. Obraz malowany jest na blasze. Pochodzi z opuszczonego klasztoru. Renowację przeprowadził, w lutym 1990 r. p. Leon Kozok Pomagał p. Norbert Ziaja. Obraz umieszczono w kaplicy. 

21 kwiecień
W dniach 13-21.04. gościła w Kr. M. i w Kotach grupa Szwajcarów.

22 kwiecień
Bierzmowanie i wizytacja. – Biskup Jan Bagiński wybierzmował 125 parafian.

06 maja
Odpust. Suma i kazanie ks. Prałat G. Kałuża

19 maja
Pielgrzymka kl. 8 do Goja

03 czerwiec

Msza św. za parafian i w int. kierowców; poświęcenie pojazdów

11 czerwiec
Po Mszy św - spotkanie powołaniowe - siostry sercanki

14 czerwiec
Boże Ciało. Pomoc duszpasterska - ks. Pagór

15 czerwiec
O. Aurelian Ziaja z Tworoga udzielał bł. prymicyjnego

Przed 10 laty - 2000

10 styczeń
Zarejestrowałem adres poczty elektronicznej.

14 styczeń
List proboszcza do parafian – po kolędzie.

16 styczeń
Schola i chór wystąpiły w Rusinowicach (15.01) i w Opatowicach (16.01) – pod opieką ks. Piotra Adamskiego.

20 styczeń
Odnowiono ubezpieczenie kościoła.

24 styczeń
W świetlicy prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy wyświetlałem kasety z wizyty u misjonarzy w Togo.

28 styczeń
Pogrzeb bpa Adamiuka na Górze św. Anny.
Stanisław Zych zakończył montaż gipsowej ramy wokół obrazu św. Józefa w kościele.

6 luty
Odwiedziłem (5.02) s. Maksymilianę w Ołdrzychowicach (z Ewą Kluba).
Kolekta na budowę kościoła w Sośnicy – od nowego roku wspiera budowę dekanat Toszecki.

11 luty
Artur Piramowicz dostarczył kasetę video z Misji w Krupskim Mł.

20 luty
Od tego dnia wydajemy samodzielnie gazetkę parafialną. Powielanie - w Dziewkowicach. Nakład 450.

6 marzec
W informatorze dodatek: garść wspomnień o ks. Gawelczyku w 1 r. śmierci.

9 marzec
W Kotach koncelebra księży z dekanatu w 1 r. Śmierci ks. Gawelczyka. Kazanie ks. Lepszy. Podziękował parafianom za częste dołączanie zmarłego księdza do intencji Mszalnych.

12 marzec
Kazania pasyjne – ks. Piotr Adamski.

18 i 19 marca
W skupieniu dla młodzieży w Biskupicach uczestniczyli: Ewa Kluba, Magda Mróz, Barbara Zielonka, Justyna Breguła.

20 marzec
Obchód uroczystości św. Józefa. Suma i kazanie ks. Rudolf Badura.

24 marzec
Wczoraj na Mszy szkolnej scenka przedstawiająca ewangelię na niedzielę. Przygotował ks. Piotr.
Dziś o 19.00 ks. Piotr prowadził drogę krzyżowa dla młodzieży. Rozważania czytali młodzi.
Dziś w Ziemi św. na Górze Błogosławieństw Ojciec św. odprawił Mszę dla 100 tys. Młodych.

25 marzec
Ks. Piotr poprowadził pielgrzymkę ministrantów i scholi do Krakowa (św. Faustyna). Pielgrzymi obejrzeli misterium u księży salezjanów.

16 kwiecień
Zakupiłem szaty dla 2 nowych szafarzy (będą od W Czwartku)
Wczoraj rodzice dzieci komunijnych b. dobrze sprzątali kł i ufundowali nowe chodniki do prezbiterium .
Dziś w Niedzielę Palmową delegacje młodych odbierały w katedrze księgę Ewangeliarza dla parafii. Kr. Młyn reprezentowali: Krzysztof John, Sebastian Mielczarek, Barbara Zielonka.

24 kwiecień
W Wielki Tydzień przy spowiadaniu pomagali ks. Pagór i ks Marcin Kwoczała. 
W Czwartek: Msza ks. SJ, kazanie ks. Pagór. W. Piątek odprawił ks. Pagór. W W. Sobotę ks. Piotr Adamski. Podczas liturgii W. Nocy ochrzcił dwoje dzieci. Pogoda niezwykle sprzyjająca. 

30 kwiecień
I Komunia. 35 dzieci. Dobrze przygotowane. Piękna pogoda. Filmował Artur Piramowicz. Zdjęcia przed kościołem Łukasz Wyglendacz. 

01 maj
Odpust. Kazanie ks. Prałat Noziński. Koncelebra: Ks. prałat Sierla, ks. Dziekan. Eugeniusz Bienek, ks. SJ

03 maj
W tym roku porządek Mszy niedzielny. Frekwencja jak w niedzielę.
Wczoraj dzieci komunijne posadziły tuje wzdłuż granicy ogrodu kościelnego (od strony działek). Dzieci bardzo przejęte. Rodzice towarzyszyli.

06 maj
Teresa i Gerard Famułowie obchodzili 50 r. Ślubu.
Wczoraj p. Jaruszowic z Kotów dostarczył świecznik na 15 świec (na pogrzeby członków żywego różańca.) .
I Ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas do św. Faustyny w Krakowie. Ogłoszona świętą 30 kwietnia w Rzymie. Z Kr. Młyna pielgrzymowali: ks. SJ, Powałowscy, Irena Wieczorek i Gerda Pryszcz., Noconiowie z dziećmi.  

07 maj
Spotkanie- nabożeństwo i próbą dla kandydatów do Bierzmowania, świadków i rodziców z Kotów i Kr. M. Rodzice z Kr. Młyna poparli myśl o fundowaniu baldachimu. 

08 maj
Jubileusz 50 lat seminarium diecezji opolskiej. Ks. arcybiskup Nossol poświęcił nowy kościół seminaryjno-akademicki w Opolu.

12 maj
W ostatnich dniach przycinano żywopłoty (Bakaj, Lech), trawniki (Wanek, Ziaja, Duda, J Nowak. Oraz Budzisz Jakub (za kinem). P. Henryk Meinhardt uszczelnił rynnę kamienną od str. krzyża misyjnego. Dnia 10 maja ulewa. Groziło zalaniem kotłowni .
Dziś w 4 pielgrzymce parafialnej na Jasna G. Było ok. 250 osób. Organizacja M Rabenda z mężem. Piękna pogoda. Nabożeństwo na wałach – w 3 miejscach – wezwania, litania do MB, modl. za Ojca św. Pomagała schola. 
O 19.00 nabożeństwo majowe. 19.50 Msza sw. za parafian i o powołania – koncelebra. Rozważanie ks. Piotr. Czytała K. Spera. Służył W. Kuśmierek. 
Okolicznościową książeczkę przygotował Grzegorz Ziaja. Plakietki – Rabendowie.

14 maj
Ojciec św. był 13 maja w Fatimie. Wyniósł do chwały ołtarzy dwoje dzieci - uczestników objawień w 1917 r. Zapowiedział ujawnienie 3 tajemnicy Fatimskiej. 

22 maj
Biskup Jan Wieczorek udzielił bierzmowania młodzieży z Krupskiego Młyna i Kotów

31 maj
Dni Krzyżowe

04 czerwiec
Koronacja Obrazu MB Pokornej w Rudach. Byli m.i.Nuncjusz, kard. Macharski. 

16 czerwiec
Zebranie Parafialnej Rady Duszp. Rocznica wizyty JP II w Gliwicach. 

23 czerwiec
Boże Ciało 22.o6. Procesja: Ulicą Mickiewicza, przez most betonowy do ul. Tarnogórskiej. Dalej k. Ośrodka Wychowawczego w kierunki nowej bramy Nitronu. Ołtarze: 1/ Przy kapliczce św. Anny, 2/ przy ul. Tarnogórskiej (od strony szkoły), 3/ przy Ośrodku Wychowawczym, w pobliżu zabudowań Gminy i Nitronu.
Pogoda upalna. Zaangażowanie gorące..

Zakończenie roku szkolnego 

30 czerwiec
Obchód 20 lat parafii 29 i 30.06. Przedruk dekretu erekcyjnego w informatorze. Lista ministrantów, scholi, chórzystów za 20 lat
Msza św., Nieszpory do Serca PJ (schola), wspomnienia ks. Niedzieli i Gołaszewskiego