Czym zajmuje się Apostolat Maryjny?

Członkowie wspólnoty Apostolatu Maryjnego biorą czynny udział w życiu parafii. Rozważają Pismo święte i dzielą się lekturą religijną na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Prowadzą modlitwy i śpiewy w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu, zainicjowali śpiewy i modlitwy przed figurą MB Fatismkiej i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

Czytaj więcej: Czym zajmuje się Apostolat Maryjny?

Apostolat Maryjny w Krupskim Młynie

Wspólnota Apostolatu Maryjnego w naszej parafii powstała w 2000 roku. Założenia tej grupy dokonali ks. Zdzisław Śliż (opiekun diecezjalny) i moderatorka diecezjalna Wiesława Bromer, którzy w 2003 roku uroczyście przyjęli do Apostolatu 23 członków naszej parafii. Kolejni przewodniczący grupy to: Teresa Poloczek, Wanda Lepczyńska, Ludwika Gawron. Opiekunem duchowym jest ks. prałat Stefan Jezusek, który jest obecny na comiesięcznych spotkaniach. Wspomaga nas Słowem Bożym, życzliwością, modlitwą, przekazuje aktualne wiadomości z życia Kościoła w diecezji i na świecie.

Czytaj więcej: Apostolat Maryjny w Krupskim Młynie