Czym zajmuje się Apostolat Maryjny?

Członkowie wspólnoty Apostolatu Maryjnego biorą czynny udział w życiu parafii. Rozważają Pismo święte i dzielą się lekturą religijną na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Prowadzą modlitwy i śpiewy w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu, zainicjowali śpiewy i modlitwy przed figurą MB Fatismkiej i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

Przygotowują ołtarz na Boże Ciało. Prowadzą modlitwę różańcową w październiku, na codzień przed Mszą św. (w intencji księży, misjonarzy, zakonników). Modlą się w intencji  chorych, o nawrócenia, w ramach "pogotowia modlitewnego". Pomagają ludziom chorym, samotnym, konkretną pracą, odwiedzinami, dobrym słowem. Prowadzą kącik informacyjny, gazetkę.

 

Wspólnota AM naszej parafii podtrzymuje również kontakty z innymi środowiskami religijnymi poprzez:

  • udział w diecezjalnych spotkaniach i dniach skupienia w Podgórzu, Zabrzu, Gliwicach
  • udział w rekolekcjach na Górze św. Anny
  • udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach AM na Jasną Górę (w 2011 roku byliśmy współorganizatorami)
  • udział w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych
  • udział w spotkaniach jubileuszowych AM w różnych parafiach naszej diecezji

Uroczystym dniem dla całego Apostolatu jest 27 listopada - rocznica objawień Cudownego Medalika św. Katarzynie Laboure. W tym dniu spotykamy się na Mszy św. w intencji czcicieli Niepokalanej.

O MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA! MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY!