Trzeci Zakon w Krupskim Młynie

Franciszkański Zakon Świeckich został założony w Krupskim Młynie w 2000 roku. Wspólnota ta należy do prowincji wrocławskiej św. Jadwigi. Pierwszymi członkami byli: Katarzyna Pilarska, Róża Dyląg, Agnieszka Chmielorz, Irena Wieczorek, Aniela Krieger, Urszula Kluba, Irena Bartoszek, Anna Prowda, Elżbieta Kołtonik, Dorota Szwaracka, Stefania Dudek, Alojzy Dudek, Teresa Dudek. Pierwsze oficjalne spotkanie miało miejsce 30 lipca 2000 roku w salce przy naszej parafii. Wybrano wtedy Zarząd, przypomniano podstawowe zasady Reguły życia, przedstawiono główne intencje modlitwne.

Grupa ta przede wszystkim wspiera duchowo wszelkie dzieła ewangelizacyjne prowadzone w Kościele powszechnym. Wspiera modlitwą sprawę powołań, pogłębienie życia religijnego w duchu franciszkańskim.

Grupą opiekuje się ks. Proboszcz Stefan Jezusek