Jak powstał nasz chór?

Impulsem do założenia chóru w Krupskim Młynie stał się fakt utworzenia w tej miejscowości odrębnej parafii,   zakończenie   budowy   nowego kościoła, jego konsekracja i przekazanie mieszkańcom. Duma i radość jaką wywołały te wydarzenia w sercach wiernych, należało nie tylko wypowiedzieć, ale również wyśpiewać. Dlatego też pan Karol Weber i pan Antoni Bryś stali się inicjatorami  założenia chóru, który we wrześniu 1988 roku rozpoczął swoją działalność. Dyrygentem nowo powstałego zespołu został organista  pan Karol Weber.

  

Repertuar sukcesywnie wzbogacany, w początkowej fazie istnienia chóru opierał się głównie na pieśniach, które pozostały po starym chórze (w latach 60-tych istniał przez pewien czas chór śpiewający w starym, nie istniejącym już kościele), a także na aranżacjach partytur organowych tworzonych przez pana Antoniego Brysia, który początkowo pomagał dyrygentowi prowadząc tenory i basy.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

            Impulsem do założenia chóru w Krupskim Młynie stał się fakt utworzenia w tej miejscowości odrębnej   Parafii,   zakończenie   budowy   nowego   kościoła, jego konsekracja i przekazanie mieszkańcom .  Duma i  radość  jaką  wywołały  te wydarzenia w sercach wiernych , należało nie tylko wypowiedzieć, ale również wyśpiewać .  Dlatego też pan Karol Weber  i pan Antoni Bryś  stali  się  inicjatorami  założenia chóru, który we  wrześniu  1988  roku rozpoczął swoją działalność.  Dyrygentem   nowo   powstałego   zespołu   został  organista  pan  Karol  Weber.

            Repertuar   sukcesywnie   wzbogacany,  w   początkowej   fazie  istnienia  chóru,   opierał  się głównie  na  pieśniach,  które pozostały  po  starym chórze  ( w latach 60-siatych istniał przez pewien czas chór śpiewający w starym nie istniejącym  już kościele ),  a  także na aranżacjach partytur organowych  tworzonych przez pana Antoniego  Brysia,  który  początkowo pomagał dyrygentowi   prowadząc  tenory i basy.