Repertuar i dzieje

Chór stał  się zespołem wykonującym  wyłącznie pieśni kościelne i tak z małymi wyjątkami  pozostało do ziś. Zapewnia zatem oprawę muzyczną (śpiewną) liturgii mszalnych, czuwań modlitewnych i medytacyjnych  w rodzimej Parafii, ale nie tylko. Koncertował w wielu  zaprzyjaźnionych parafiach takich jak: Gliwice – Sośnica,  Żędowice, Tarnowskie Góry, Koty, Strzybnica, Stare Koźle, Rusinowice, Nakło Śląskie, Łagiewniki  Wielkie,   w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach oraz w macierzystej parafii naszego Proboszcza, ks. Prałata Stefana Jezuska, w Nędzy. 

W   programie    koncertów    wykorzystywano   pieśni   pasyjne,   maryjne,   do  Św.  Józefa, do   Św. Cecylii,   kolędy   oraz   pieśni   okolicznościowe.   Zapraszany,  śpiewa  na  ślubach, pogrzebach , uroczystościach rocznicowych,  najczęściej  swoich  członków,  ale  też  z okazji innych jubileuszy jak choćby z okazji Jubileuszu 200 – lecia  Szkoły Podstawowej w Potępie.

 

Stał się częścią składową chórów zgromadzonych  na spotkanie z Papieżem  Janem Pawłem II 15 czerwca 1999 roku  w  Gliwicach.

W  roku  2002  zaczyna  walkę  z  ciężką  chorobą dotychczasowy dyrygent pan Karol Weber. Choroba  jest tak poważna, że  zmusza go do zaprzestania pracy z chórem  ( Pan Karol Weber umiera w  grudniu  2003 roku ).  Od  tego  momentu tj. od kwietnia 2002 roku chór przejął  i prowadzi pan Czesław  Huzar, który funkcję dyrygenta sprawuje do dnia dzisiejszego.

Członkowie  chóru  nie  tylko  wspólnie  pracują,  ale chętnie wspólnie się bawią na corocznie organizowanych imprezach     „Cecylkowych”,      piknikach,     wycieczkach,    uczestniczą w  spotkaniach  „Opłatkowych”,  na  których   spotykają  się różne grupy działające w Parafii. We  wrześniu  2002  roku,  kiedy  chór liczy 30-ści osób, zapada decyzja o wyborze  Zarządu i przystąpieniu  chóru do Okręgu  tarnogórskiego  PZCh i O. Prezesem  została  wybrana  pani   Maria  Maciejska,  v-ce  prezesem  pan  Bolesław  Słomski

(zmarły w styczniu 2004 r.), skarbnikiem  pani  Ewa  Kluba,  a sekretarzem pani Maria Krok. W  październiku  2002  roku  chór staje się pełnoprawnym członkiem  Okręgu tarnogórskiego PZCh i O. W tym roku chór złożył akces do nowopowstałego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

W dniu 22.  02.  2005  roku   decyzją    członków,   chór   przyjmuje    nazwę „ SALVE   PATER ”. W  bieżącym roku tj.  2010, przystąpił do nowopowstałego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. „SALVE   PATER”  bierze  aktywny  udział  w  działalności  Związku  poprzez  uczestnictwo w koncertach,  imprezach i  spotkaniach  organizowanych  przez  Zarząd   Związku.