Kim są Dzieci Maryi?

Marianki_Rudy_2010Dzieci Maryi to wspólnota kościelna, która zrzesza młode dziewczęta. Powstała ona pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure. Dziewczyny należące do wspólnoty poprzez swoją modlitwę i postępowanie chcą być jak najbliżej Matki Bożej - Ją poznawać, naśladować, prosić o wstawiennictwo. Najważniejszym świętem dla Marianek jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.