Krótka historia orkiestry

Kiedy postanowiono w Krupskim Młynie w 1945 roku  obchodzić po raz pierwszy Dni Morza, zorganizowano pochód ulicami osiedla do sali kinowej. Potrzebna była orkiestra. Zebrało się 5 muzyków z instrumentami dętymi zasilonych akordeonistą. To wydarzenie stało się pretekstem do założenia Orkiestry Zakładowej. Pomysł ten podchwycił nieżyjący już dyrektor ówczesnej Wytwórni Chemicznej Nr 3  pan Stanisław KOŚCIUKIEWICZ. W  roku 1946 orkiestra otrzymała już pierwsze mundury.

Organizatorem i zarazem pierwszym kapelmistrzem był p. Jan MERKEL. Repertuar orkiestry opierał się początkowo na marszach i walczykach śląskich, z czasem wzbogacał się o repertuar klasyczny, a następnie uzależniał się od życia społeczno-kulturalnego i politycznego. Z początku orkiestra koncertowała na terenie byłego powiatu Strzelce Opolskie (do niego należał wówczas  Krupski Młyn), a z biegiem czasu „zasięg” koncertów zwiększał się o przyległe powiaty i województwa.

 

Krótko prowadził Orkiestrę Dętą Zakładów Tworzyw Sztucznych „Nitron” p. Antoni BRYŚ, a następnie w latach 1953-1960 p. Stanisław BOK. Pod jego kierownictwem orkiestra przeżywa swoje najlepsze lata. Przybywa muzyków, zwiększa się repertuar i wzrasta popularność. Wtedy też orkiestra bierze udział w nagraniach radiowych w Katowicach.

Kolejnymi dyrygentami byli tarnogórzanie: p. Jan PIOTROWSKI (1960-1970) i p. Bronisław SZELIGA (1970-1988), następnie p. Paweł BERNARD, p. Władysław KRYKWIŃSKI. Od października 1990 r. orkiestrę prowadzi  p. Czesław HUZAR.

Największym sukcesem było zajęcie II miejsca w eliminacjach  woj. opolskiego, III miejsce w woj. Katowickim w Przeglądzie Orkiestr Przemysłu Chemicznego.

W połowie lat 70-tych p. Bronisław SZELIGA zakłada big-band oraz orkiestrę dziecięcą, która wystąpiła w TVP w programie p. Ireny DZIEDZIC „Tele-Echo”.

W roku 1991 wznowiono i rozwinięto współpracę z Polskim Związkiem Chórów  i Orkiestr Okręgu Tarnowskie Góry, co pozwoliło między innymi na częstszy udział orkiestry w koncertach na terenie Tarnowskich Gór i okolic.  Orkiestra wzięła udział w dwóch koncertach pn. „Cały Śląsk gra i śpiewa” na tarnogórskim Rynku 3.05.2005 i 2010 r.

Orkiestra złożyła także akces do nowopowstałego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Orkiestra uczestniczy przede wszystkim w ostatniej posłudze zmarłych pracowników i emerytów Zakładu, w organizowanych corocznie Dniach Chemika. Grała także na spotkaniach emerytów, które były organizowane do roku 1995 r. i na spotkaniach Jubilatów. W tym roku takie spotkanie się nie odbyło. Brała udział w oprawie Dożynek (Tworóg, Połomia, Koszwice, Łagiewniki Wielkie, Repty), Jubileuszu Chóru Jutrzenka w Nakle Śląskim, Piknikach Repeckich oraz jest częstym gościem Zjazdów  Chórów w Miasteczku Śląskim organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr -  obecnie Śląski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Tarnowskie Góry.

Orkiestra współpracuje z orkiestrami z Kalet, Miasteczka Śląskiego i Kolejową z Tarnowskich Gór.

Wszyscy członkowie Orkiestry udzielają się także w swoich parafiach, grając w czasie świąt i uroczystości kościelnych. Najlepsza współpraca układa się pomiędzy  muzykami parafii z  Kotów  i Krupskiego Młyna. Dwa razy w roku spotykają się oni na „neutralnym gruncie”, to jest na odpustach w Potępie, a raz na uroczystościach Podwyższenia Krzyża na Górze Św. Anny. Dużym przeżyciem było dla orkiestry uczestnictwo w oprawie wizyty Papieża w czerwcu 1983 roku na Górze Św. Anny oraz 15 i 17.06.1999 r. w Gliwicach. W listopadzie 1999 r.  ośmiu członków orkiestry wzięło udział  w Pielgrzymce Dziękczynnej Diecezji Gliwickiej do Rzymu. Pielgrzymka pozostawiła wiele wrażeń i wspomnień, a największym z nich była środowa Audiencja Generalna na Placu Św. Piotra, gdzie graliśmy na wyeksponowanym miejscu, a po Audiencji podeszliśmy do Papieża, który nas pobłogosławił.

W drodze powrotnej odbyła się ranna msza na Górze Kalemberg w Wiedniu, gdzie Proboszczem jest Polski Ksiądz.

Od roku 2009 r. Zarząd Spółki NITROERG S.A. (połączone: Bieruń Erg i Nitron S.A.) znacznie ograniczył fundusz orkiestry. Próby odbywają się 2 razy w miesiącu, ograniczono ilość koncertów ( w 2009 r. 4, a w tym 2).

Rok 2010, to kolejny rok jubileuszowy.  Jak dotychczas najsmutniejszy.  Bardzo duży wpływ miała aura. Majowe powodzie spowodowały, że Dzień Chemika został przesunięty na 7 sierpnia. Nie odbył się  także planowany Zjazd Orkiestr Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręg Tarnowskie Góry.  Krótki koncert orkiestry,  bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, zwieńczył obchody Jubileuszu.